I. Informacje o Firmie
Zamawiarka Internetowa działająca pod adresem e-store Kol-Dental prowadzona jest przez firmę Kol-Dental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cylichowskiej 6,
NIP 524-10-01-593,
REGON 012382044.
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Klientami – Pani Beata Jernaś:
e-mail: beata.jernas(at)koldental.com.pl, numer telefonu 22 514-62-62


II. Władze spółki
Janusz Nurzyński – Prezes
Jacek Piłko – Wiceprezes


III. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Klientów Zamawiarki Internetowej e-store Kol-Dental, przetwarzane są przez firmę Kol-Dental z siedzibą w Warszawie, przy ul. Cylichowskiej 6. wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy,
b) , w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez firmę Kol-Dental realizowanych drogą elektroniczną oraz tradycyjną pocztową, pod warunkiem, iż Klient wyrazi na to zgodę.
2. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


IV. Opisy i zdjęcia produktów
1. Publikowane dane techniczne pomimo dołożenia wszelkich starań mogą zawierać uchybienia lub błędy, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem firmy lub dedykowanym Państwu handlowcem.
2. Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu danego produktu. Nie zmienia to ich właściwości i nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń.


V. Ceny
1. Podane w Zamawiarce Internetowej e-store Kol-Dental ceny produktów zawierają podatek VAT, są wyrażone w złotych polskich (PLN) i dotyczą ostatniego zakupu, gdy zakup nie był dotychczas jeszcze dokonany – Klient widzi cene detaliczną zawierającą podatek VAT. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
2. Podane w Zamawiarce Internetowej e-store Kol-Dental ceny produktów dotyczą wyłącznie produktów znajdujących się na stanie firmy Kol-Dental (Stan większy od 0).

VI. Zamówienia
1. Możliwość składania zamówień poprzez Zamawiarkę Internetową dostępna jest tylko dla osób, które:
a) dokonają dobrowolnej rejestracji na stronie internetowej firmy Kol-Dental, poprzez dostępny na stronie formularz rejestracyjny,
b) wprowadzone dane zostaną pozytywnie zweryfikowane i/lub potwierdzone przez pracownika firmy Kol-Dental,
c) Klient otrzyma unikalny Identyfikator i Hasło.
2. Zamawiarka Internetowa przyjmuje zamówienia poprzez stronę e-store Kol-Dental. Zamówienia realizujemy w kolejności ich przyjęcia i dostępności towarów.
3. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysłana pocztą elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obydwie strony transakcji.
4. Złożenie zamówienie nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
5. W przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy Kol-Dental w Warszawie, złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po sprawdzeniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
6. W przypadku zamówień opiewających na kwotę do 300 PLN netto, zostanie doliczona opłata logistyczna w kwocie 15 PLN (brutto) przy dostawie na terenie Polski.
7. W przypadku zamówień z dostawą poza terytorium Polski opłata logistyczna jest zawsze ustalana indywidualnie przez Sprzedawcę i doliczana do wartości zamówienia.


VII. Dostawa
1. Towar zamówiony poprzez Zamawiarkę Internetową Kol-Dental dostarczamy kurierem DHL.
2. Na termin otrzymania przesyłki składa się:
a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki).
b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
3. Przy każdym produkcie dostępnym w naszej Zamawiarce Internetowej, podana jest dostępność produktu lub jego brak. Dodatkowo dla Klientów z Warszawy oferujemy usługę dostarczenia przesyłki tego samego dnia, w którym zostało złożone zamówienie (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w zależności od ilości otrzymanych na dany dzień dostaw.
4. Wraz z towarem wydawane są dokumenty gwarancyjne oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu jego uzupełnienia.


VIII. Sposoby płatności
1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
2. W przypadku zakupów towarów sprowadzanych na zamówienie oraz o znacznej wartości zastrzegamy sobie prawo zażądania zaliczki.
3. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
- gotówką - w wypadku osobistego odbioru towaru,
- gotówką/kartą za pobraniem - w wypadku dostawy towaru przez przewoźników i jeżeli przewoźnik obsługuje taką formę płatności za przesyłkę,
- przedpłata - przelewem na konto,
- kartą płatniczą (Visa lub MasterCard)- forma płatności obsługiwana przez eService Sp. z o.o.
- przelewem błyskawicznym - forma płatności obsługiwana przez eService Sp. z o.o.
- przelewem odroczonym - forma płatności dostępna jedynie dla Stałych Klientów bez zaległości finansowych webec Kol-Dental  
3. W wypadu niektórych Produktów lub kategorii Produktów, dostępne są jedynie niektóre ze wskazanych w pkt 3 form płatności. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką w kwocie przekraczającej 10.000 PLN u przewoźnika.
4. Operatorem płatności "BLIK", „Karta płatnicza” oraz „Przelew błyskawiczny” jest platforma eService Sp. z o.o., która jest własnością firmy Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-102 Warszawa), przy ulicy Jana Olbrachta 94, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000490970, o kapitale zakładowym (wpłaconym) w wysokości 56.000.000,00 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 118-14-77-610, REGON: 016107240.
5. W wypadku wyboru płatności BLIK, karta płatnicza oraz przelew błyskawiczny dane płatnicze (jak np. numer karty) Klienta nie są zapisywane w Sklepie internetowym e-store Kol-Dental. Klient oraz jego karta płatnicza jest identyfikowana za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez eService Sp. z o.o.
6. Kol-Dental na indywidualną prośbę Klienta może zgodzić się na inne szczególne warunki i formy płatności, które po obopólnym uzgodnieniu dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty), powinny zostać zawarte w zamówieniu potwierdzonym przez Kol-Dental jako przyjęte do realizacji.
7. Klient nie jest uprawniony do wstrzymania płatności, ani potrącenia swoich należności w stosunku do Kol-Dental. Przeniesienie wierzytelności przysługującej Kol-Dental na inne podmioty, możliwe jest wyłącznie za uprzednią zgodą Kol-Dental udzieloną na piśmie pod rygorem nieważności.

IX. Zwrot towaru
1. Konsument, który zawarł umowę poza firmą przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym nieuszkodzonym i nieotwartym towarem.
2. Zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381) zwroty i reklamacje nie mogą dotyczyć produktów leczniczych i wyrobów medycznych, o których mowa w ustawie (Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 5).
a) Zakupione produkty lecznicze i wyroby medyczne, mogą być reklamowane wyłącznie w przypadku wad jakościowych lub ich nieprawidłowego wydania (Dz. U. z 2001 r. Nr 126 poz. 1381, Rozdział 7, Artykuł 96, Punkt 6). Zwroty mogą być dokonane tylko z dowodem zakupu. Zwracane produkty muszą być w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania.
3. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 9.1 i 9.2, odbywa się na koszt Klienta, za wyjątkiem zwrotu towaru spowodowanego pomyłką Kol-Dental. Towar zwracany zgodnie z pkt. 9.1 i 9.2, nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym, a oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania.
W przypadku niespełnienia powyższego warunku zwrot nie zostanie przyjęty.
4. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz zodsyłanym towarem Klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
5. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot towaru, a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 9.2, umowę kupna-sprzedaży uważa się za nie byłą i Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Kol-Dental i ewentualne inne koszty, które wykazała firma Kol-Dental, związane z dostarczeniem i obsługą wysyłki towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Kol-Dental zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Kol-Dental.
6. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar, a o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres: ul. Cylichowska 6, 04- 769 Warszawa, na koszt firmy Kol-Dental lub nie odbierać przesyłki.
7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza firmą przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych, licencji, po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.


X. Procedura reklamacji
1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Kol-Dental. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez pracownika Kol-Dental lub serwis producenta, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Klienta. Kol- Dental rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 21 dni roboczych od ich pisemnego wpłynięcia.
2. Aby wysłać towar w ramach reklamacji Klient jest zobowiązany do wykonania zgłoszenia reklamacyjnego poprzez kontakt pod numerem telefonu (22) 512-62-01 lub (22) 514-62-00 wew. 68 lub e-mailowo reklamacje@koldental.com.pl. Każdy towar w ramach zgłoszonej reklamacji otrzyma zwrotnie Numer zlecenia reklamacyjnego, który należy zamieścić na liście przewozowym w polu UWAGI lub w widocznym miejscu na paczce. Przesyłki, na których nie będzie zamieszczonego numeru zlecenia reklamacyjnego, nie zostaną przyjęte do serwisu i wrócą do Klienta, który zostanie obciążony kosztami transportu (w obydwie strony) nieoznaczonej przesyłki.
3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.
4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
5. Towar należy wysyłać kompletny, koniecznie z akcesoriami, które mają wpływ na jego funkcjonalność, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania.
6. Do towaru musi być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
7. Do reklamowanego towaru prosimy o dołączenie oryginału gwarancji lub kserokopii faktury zakupu. W przypadku braku dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Kol-Dental. możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Kol-Dental i podlega naprawie gwarancyjnej.
8. Pracownik Kol-Dental ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości.
9. Sposób wysłania towaru do naprawy gwarancyjnej:
a. Klient detaliczny Zamawiarki Internetowej może wysłać towar na koszt firmy Kol-Dental za pośrednictwem firmy spedycyjnej DHL (tylko i wyłącznie DHL, wysłany towar musi być ubezpieczony i bezpiecznie zapakowany). Po naprawie towar zostanie odesłany również na koszt firmy Kol-Dental.
b. Klient hurtowy wysyła towar na własny koszt za pośrednictwem dowolnej firmy spedycyjnej, po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy Kol-Dental.
10. Wysłanie do Działu Reklamacji przesyłki z reklamacją za pośrednictwem innego przewoźnika może odbyć się wyłącznie wtedy, gdy koszty transportu pokrywa nadawca, w innym przypadku sprzęt nie zostanie przyjęty do serwisu i wróci do nadawcy, który będzie zmuszony zapłacić przewoźnikowi za transport w obydwie strony.
11. Dział Reklamacji nie realizuje zwrotów z tytułu Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.), konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu od dnia wydania towaru. W takim wypadku należy zapoznać się z procedurą zwrotu z tytułu tejże ustawy.
12. Jeżeli sprzęt dostarczony do Kol-Dental okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki, Kol-Dental pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.


Dział Reklamacji:
Przesyłki do Działu Reklamacji prosimy wysyłać na adres:
Kol-Dental
ul. Cylichowska 6
04-769, Warszawa


XI. Blokada dostępu
Kol-Dental zastrzega sobie możliwość zablokowania dostępu (czasowego lub bezterminowego) do e-store KolDental, bez uprzedniego powiadomienia - użytkownikom, którzy:
a. nienależycie wywiązują się z zobowiązań wobec Kol-Dental,
b. próbują dokonywać czynności niezgodnych z obowiązującym prawem,
c. udostępniają swój Identyfikator i/lub Hasło osobom trzecim, niezatrudnionym w podmiocie gospodarczym, który w/w Identyfikator i/lub Hasło otrzymał,
d. wykorzystują zdobyte przez Zamawiarkę Internetową informacje do celów niezgodnych z obowiązującym prawem, zasadami wolnej konkurencji lub etyki.


XII. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Podmiot prowadzący Zamawiarkę Internetową nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu z Zamawiarki Internetowej zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Zamawiarki: e-store Kol-Dental i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
4. Podmiot prowadzący Zamawiarkę Internetową zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) na stronie internetowej Zamawiarki: e-store Kol-Dental, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień.
6. Podmiot prowadzący Zamawiarkę Internetową nie ponosi odpowiedzialności za przekazywanie, przez Klienta Identyfikatora i Hasła osobom i/lub firmom trzecim.
7. Podmiot prowadzący Zamawiarkę Internetową może obciążyć Klienta kwotą Faktury VAT za zamówienia złożone przez osoby do tego nie uprawnione posługujące się poprawnym Identyfikatorem i Hasłem Klienta.
8. Do spraw nie ujętych w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Wszelkie spory będą zażegnywane w drodze polubownej negocjacji pomiędzy Stronami, w przypadku gdy taka negocjacja nie przyniesie spodziewanych skutków, wtedy spór taki będzie rozstrzygany przez właściwy miejscowo dla Sprzedającego sąd powszechny.