Przelew (TYLKO DLA KLIENTÓW Z NIP)
Wszyscy klienci posiadający NIP, mogą wybrać tą formę płatności. Płatność odroczona jest realizowana przez Kontrahenta przelewem na Indywidualny Rachunek Bankowy firmy Kol-Dental w terminie określonym na dokumencie sprzedaży. Standardowo przelew jest odroczony na 14 dni.

Płatność online
Kartą płatniczą (Visa, MasterCard), BLIK, przelew błyskawiczny - forma płatności obsługiwana przez eService Sp. z o.o.

Pobranie/Gotówka
Pieniądze za zamówione produkty pobierane są przez kuriera przy dostawie paczki. Istnieje możliwość płatności kartą u dostawcy.

Przedpłata
Przelewem na Rachunek Główny Kol-Dental lub Indywidualny Rachunek Bankowy widoczny na dokumencie Proforma, Oferta.

Główne konto bankowe firmy: mBank S.A. Nr 59 1140 2062 0000 5304 9500 1001

Każdy z Klientów Kol-Dental posiada Indywidualny Rachunek Bankowy (subrachunek) widoczny na dokumentach: Proforma, Oferta, WZ, FV w prawej, górnej części dokumentu:

Informujemy, iż numer konta bankowego wskazanego na powyższych dokumentach wystawianych dla Państwa za zakupy jest rachunkiem wirtualnym (subrachunkiem) i nie stanowi rachunku rozliczeniowego w rozumieniu prawa bankowego, a więc nie musi być zgłaszany do Urzędu Skarbowego. Tym samym rachunek ten nie pojawił się na Białej Liście podatników VAT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż wpłaty na rachunki wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu w celu ich zamieszczenia w wykazie.

Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. oświadcza, iż rachunek rozliczeniowy, do którego przypisane są rachunki wirtualne jest zgłoszony do Urzędu Skarbowego i znajduje się na Białej Liście, dodatkowo na Białej Liście pokazuje się adnotacja Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie, która to potwierdza.

Aby odnaleźć przypisanie Państwa rachunku wirtualnego do Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. należy przeszukać Białą Listę po numerze konta bankowego.