Wszelkich zwrotów należy dokonywać na własny koszt, na podstawie poniższego formularza.
Informujemy, że nie będą uznawane zwroty towarów używanych, rozpakowanych, zniszczonych oraz bez opakowań firmowych.

Obowiązuje termin 21 dni przy zwrocie bez podania przyczyny.

Formularz Zwrotu Towarów

Formularz Zwrotu Towarów Orbis z promocji "TRY ME"

Prosimy nie traktować opakowań towaru jako opakowania wysyłkowego.

Zwroty prosimy kierować na swój koszt na adres:
Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Cylichowska 6
04-769 Warszawa

z dopiskiem: "Zwrot"